YURTTA BARINMA HİZMETİ ALACAK ÖĞRENCİLERDEN KAYIT KABÜLLERİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENİR.


  • Müracaat Dilekçesi
  • Kimlik kartı Fotokopisi
  • Öğrenci Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • Hepatit B, Hepatit C, Anti HCV, PA Akciğer Raporu
  • Adli sicil ve Arşiv kayıt belgesi
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf
  • Hizmet sunum Taahhütnamesi
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için : Öğrenim belgesi, Pasaport fotokopisi, Yabancı kimlik numarası ile birlikte yukarıdaki diğer belgeler.
  • Veli nüfus kağıdı fotokopisi